Symptomau Beichiogrwydd Wythnos yn ôl Wythnos

Cyfrifiannell Beichiogrwydd a Fideos Beichiogrwydd

Croeso i fyd y bol feichiog! Dywedwn hynny gyda gwên oherwydd mai dim ond un o'r pethau y byddwch chi'n arfer â chi yn ystod eich wythnos beichiogrwydd bob wythnos. Gall beichiogrwydd fod yr amser mwyaf cyffrous ym mywyd menyw, ond mae hefyd wedi llenwi cwestiynau a phryderon. Wrth i feichiogrwydd ddatblygu, efallai na fyddwch chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl bob wythnos a bod yn chwilfrydig am symptomau beichiogrwydd wythnos yr wythnos. Gallwn ni helpu.I'r rhai sy'n meddwl am eich dyddiad dyledus, rydym yn cynnig a cyfrifiannell wythnos beichiogrwydd erbyn dyddiad dyledus, sy'n helpu llawer. Rydym hefyd yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i gyfrifo'ch dyddiad dyledus. Edrychwch yn ôl yn aml i aros yn wybodus am eich symptomau beichiogrwydd bob wythnos. Ewch i'n adran C ac A i ofyn cwestiwn a darllen ymatebion. Cadwch ni yn y dolen ar eich cyfer yn ystod eich wythnos beichiogrwydd bob wythnos. Ydych chi'n profi arwyddion arferol, annormal? Unrhyw achos pryder ynglŷn â'ch beichiogrwydd newydd? Nid ydym ni'n Dr, ond gall ein gwybodaeth helpu. Gallwn ni helpu i benderfynu a yw eich symptomau beichiogrwydd bob wythnos yn arferol yn ystod eich cyfnod beichiogrwydd. Unwaith eto, mae'n well pan fyddwch chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl bob wythnos. Rydym yn darparu gwybodaeth wythnos yn wythnosol, gan ddechrau gyda symptomau beichiogrwydd wythnos 1. Beth yw symptomau beichiogrwydd yr wythnos 2, wythnos 5, ac ati. Mae cyfrifiannell beichiogrwydd wythnos yn wythnosol, ynghyd â chalendr i fonitro'ch corff a'ch babi trwy hyn yn rhyfeddol

Cyfres Fideo Beichiogrwydd

Wythnos 1 -Wythnos 2 -Wythnos 3Wythnos 4 -Wythnos 5Wythnos 6Wythnos 7-Wythnos 8 -Wythnos 9Wythnos 10Wythnos 11 -Wythnos 12Wythnos 13Wythnos 14Wythnos 15 -Wythnos 16Wythnos 17Wythnos 18 -Wythnos 19 -Wythnos 20Wythnos 21Wythnos 22 -Wythnos 23Wythnos 24Wythnos 25  Wythnos 26 -Wythnos 27Wythnos 28Wythnos 29Wythnos 30Wythnos 31 -Wythnos 32Wythnos 33Wythnos 34Wythnos 35 -Wythnos 36Wythnos 37 - Wythnos 38Wythnos 39Wythnos 40

Lle y gallwn, rydym yn darparu'n berthnasol fideos beichiogrwydd hefyd. Rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar wybodaeth sy'n ymwneud ag iechyd a darparu cyngor a chyngor ar feichiogrwydd yn ystod eich wythnos beichiogrwydd yr wythnos, fel y cysylltiadau fideo uchod. Maent yn dod â chi gan Crynhoad Iechyd Defnyddwyr. Er hynny, rydym yn ehangu, ac mae'r fideo ymhellach i lawr y dudalen isod yn trafod siopa am faban. Byddwn yn ychwanegu swyddi'n rheolaidd am siopa ar gyfer babi, cofrestrfa anrhegion, hyd yn oed syniadau cawod babanod.

Ond mae angen gwefan arall i gael mwy o wybodaeth ar feichiogrwydd? Rydym ni'n meddwl felly! Ar gyfer un, bydd cyfrifiannell wythnos beichiogrwydd yn helpu i gyfrifo'ch dyddiad dyledus. Mae'n debyg y bydd gennych rai cwestiynau cychwynnol ar hyn o bryd: Beth yw'r holl symptomau beichiogrwydd yr wythnos yr wythnos? Beth sy'n gynnar iawn arwyddion rhybuddio beichiogrwydd? Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n feichiog, neu os yw profion beichiogrwydd yn gywir, neu sut i ddewis ac obstetregydd. Efallai bod gennych chi gwestiynau ar STDs a beichiogrwydd neu ymarfer corff tra'n feichiog. Beth yw'r gwahanol dreialon, a symptomau beichiogrwydd yr wythnos yn ystod pob cam. Efallai eich bod chi'n meddwl am fwydo ar y fron, fformiwla fabanod, ac ati. Drwy gyfrifiannell wythnos beichiogrwydd a'r wybodaeth arall ar ein gwefan, Beichiogrwydd yn ôl Wythnos, ein nod yw ateb y cwestiynau hyn a llawer mwy! Rydym yn ymdrin â'ch beichiogrwydd mewn ffordd llinol, yn seiliedig ar amser, yn ystod eich wythnos beichiogrwydd yr wythnos, bob tri mis. Rydym hyd yn oed yn eich cwmpasu gyda gwybodaeth a chyngor cyn beichiogrwydd, pethau i'w hystyried cyn i chi feichiogi. Rydyn ni'n mynd un cam ymhellach, yn trafod cyflwyno a chodi babi iach yn y byd heddiw. Gyda datblygiad parhaus, bydd cyfrifiannell wythnos beichiogrwydd erbyn y dyddiad dyledus yn darparu gwybodaeth gywir. Byddwch chi'n gallu chwilio erbyn dyddiad eich cyfnod diwethaf yn ogystal â'ch dyddiad cenhedlu. Bydd hyd yn oed ddulliau mwy datblygedig i gyfrifo'ch symptomau beichiogrwydd bob wythnos.

Fel y soniasom, byddwn yn ychwanegu swyddi'n rheolaidd am siopa ar gyfer babi, cofrestrfa anrhegion, hyd yn oed syniadau cawod babanod. Aros tiwn! Does dim yn cymharu â gwyrth a hud beichiogrwydd. eich cyfle chi yw cymryd rhan yn y broses greadigol fwyaf o fywyd. Gall cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y profiad hwn wella eich siawns o wneud yn dda i chi a'ch babi. Gall helpu i nodi neu hyd yn oed liniaru rhai symptomau beichiogrwydd. Mae eich ffordd o fyw yn effeithio ar iechyd eich babi, ond gall hefyd effeithio arnoch chi symptomau beichiogrwydd wythnos yr wythnos. Drwy gynllunio ymlaen ar gyfer eich beichiogrwydd wythnos yr wythnos, rydych chi'n yswirio eich bod chi a'ch babi yn agored i bethau da ac yn osgoi pethau niweidiol yn ystod eich beichiogrwydd. Erbyn i'r rhan fwyaf o fenywod sylweddoli eu bod yn feichiog, maent yn un i ddau fis i'w beichiogrwydd. Erbyn iddynt weld eu meddyg, maent yn ddau neu dri mis ar hyd. Dyna pam mae olrhain symptomau beichiogrwydd yr wythnos yn allweddol. Mae wythnosau 12 cyntaf beichiogrwydd yn hynod o bwysig oherwydd dyma yw pan fydd y babi yn ffurfio ei brif systemau organau. Gall llawer o bethau pwysig ddigwydd cyn i chi sylweddoli eich beichiog neu weld eich meddyg. Mae bod mewn siâp ar gyfer beichiogrwydd yn golygu paratoi corfforol a meddyliol. Fe welwch chi newidiadau mawr yn ystod eich beichiogrwydd. Gall cael iechyd cyffredinol da cyn beichiogrwydd eich helpu i ddelio â straen corfforol ac emosiynol beichiogrwydd, llafur a chyflenwi. Bydd yn eich helpu i baratoi i ofalu am y babi newydd-anedig hefyd. Rydym yn eich cynorthwyo i adnabod eich symptomau beichiogrwydd bob wythnos. Drwy gyfrifiannell wythnos beichiogrwydd a gwybodaeth gysylltiedig blog, byddwch chi'n barod.

Edrychwch ar ein gwefan mewn gwahanol ieithoedd, gan ddefnyddio'r mordwyo ar y dde uchaf. Hefyd, mae croeso i chi wneud sylwadau gyda'ch wythnos beichiogrwydd eich hun bob wythnos, symptomau, profiadau, ac ati Dewch yn ôl yn fuan!

Dangos Botymau
Cuddio Botymau
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!